0

Ερωτηματολόγιο και συμβουλές προς εκπαιδευτικούς για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες Διαβάστε περισσότερα: Ερωτηματολόγιο και συμβουλές προς εκπαιδευτικούς για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

ΚΕΔΔΥ

Αν ένας συνάδελφος από το διδακτικό σύλλογο πιστεύει ότι στην τάξη του έχει έναν μαθητή/τρια που αντιμετωπίζει , καλό είναι:

1) Να συζητήσει με τους υπόλοιπους συναδέλφους του και να ανταλλάξουν απόψεις, για να διαπιστώσει αν και οι υπόλοιποι έχουν την ίδια γνώμη.
2) Να συζητήσει με τον ίδιο το μαθητή, κάνοντας του κάποιες ερωτήσεις, οι οποίες περιέχονται στο ερωτηματολόγιο, για να μπορέσει να δει τι

πιστεύει ο ίδιος ο μαθητής για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

3) Ελάτε σε επικοινωνία με τους γονείς του παιδιού και συζητήστε μαζί τους, σχετικά με το βαθμό και τον τρόπο που διαβάζει στο σπίτι και αν έχουν διαπιστώσει τις δυσκολίες αυτές από παλιά.
4) Συζητήστε με το σύμβουλο του μαθήματος σας και εκθέστε του τον προβληματισμό σας.
5) Συνεκτιμήστε τις πληροφορίες που έχετε συγκεντρώσει και αν θεωρείτε ότι πρέπει ο γονέας να εξετάσει την πιθανότητα ύπαρξης μαθησιακών δυσκολιών, παραπέμψτε τον στο ΚΕΔΔΥ.
6) Όταν παραπέμπετε έναν μαθητή στο ΚΕΔΔΥ, καλό είναι να μην ονομάζετε τη δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίζει ο μαθητής/τρια, π.χ. δυσλεξία, αλλά να το διατυπώνετε ως εξής: «Πηγαίνετε στο ΚΕΔΔΥ να ελέγξετε την ύπαρξη τυχόν μαθησιακών δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζει το παιδί και να επηρεάζουν την επίδοσή του.» .
7) Γράψτε μια σύντομη έκθεση στις παρατηρήσεις του ερωτηματολογίου, όπου θα δικαιολογείται την απόφασή σας να παραπέμψετε το συγκεκριμένο μαθητή/τρια.
8) Αν στο σχολείο σας λειτουργεί Τμήμα Ένταξης ζητήστε βοήθεια από το συνάδελφο που είναι εξειδικευμένος σε θέματα ειδικής αγωγής.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: ……………………………………
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ………………….
ΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ:……………………………………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ……………….
Η ακριβής διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί τη συνεκτίμηση πολλών παραγόντων. Τα τεστ και η οποιαδήποτε αξιολόγηση των μαθητών, περιορισμένης χρονικής διάρκειας, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις πολύτιμες παρατηρήσεις του εκπαιδευτικού που έρχεται σε καθημερινή επαφή με το μαθητή. Σας παρακαλούμε ιδιαίτερα να βοηθήσετε στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που σας δίνεται έτσι ώστε να υπάρξει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το μαθητή.
· Για τη συμπλήρωση μπορείτε να έρθετε σε επαφή και επικοινωνία με το ΚΕΔΔΥ (τηλ. 2510-241141) για όποια τυχόν προβλήματα προκύψουν.
ΟΔΗΓΙΕΣ
ØΓια τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου επιλέγετε μια από τις τρεις προτεινόμενες απαντήσεις.
ØΣε ορισμένες ερωτήσεις σας ζητούνται περαιτέρω εξηγήσεις οι οποίες κρίνονται ιδιαίτερα χρήσιμες για την αξιολόγηση των μαθητών
ØΘα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμο αν πριν από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, οι καθηγητές συζητούσαν και αντάλλασαν απόψεις για το μαθητή/τρια προκειμένου να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη άποψη.
Α) ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ØΑΚΡΟΑΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ:
Ο μαθητής/τρια:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ
1) Παρανοεί τις προφορικές οδηγίες που του δίνετε
2) Παρανοεί απλές προτάσεις και ερωτήσεις
3) Δεν κατανοεί τις πολυσύλλαβες λέξεις
4) Έχει δυσκολία στη διάκριση των ήχων του λόγου
ØΟΜΙΛΙΑ-ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ-ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ:
Ο μαθητής/τρια:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ
1) Ο λόγος του εκφέρεται αργά ή με δυσκολία
2) Χρησιμοποιεί σύντομες και ατελείς προτάσεις
3) Αντιστρέφει τη σειρά των φθόγγων όταν μιλάει (π.χ. κάνταλα αντί κάλαντα)
4) Δυσκολεύεται στην εκφορά συμφωνικών συμπλεγμάτων (π.χ. κρ, θρ, ρθ, κλπ.)
5) Παραλείπει φθόγγους όταν μιλάει
6) Τραυλίζει ή κομπιάζει κατά την εκφορά του λόγου
7) Διαθέτει φτωχό λεξιλόγιο για την ηλικία του
8) Δυσκολεύεται στην εύρεση και χρήση των κατάλληλων λέξεων: δηλ. το παιδί ξέρει τι θέλει να πει, αλλά δε «βρίσκει» τις συγκεκριμένες λέξεις όταν τις θέλει
9) Ανταποκρίνεται σε λεξιλογικές ασκήσεις; (π.χ. να ορίσει μια λέξη, να βρει τη συνώνυμη ή αντώνυμή της, κτλ.)
10) Γνωρίζει βασικές έννοιες που σχετίζονται με το χρόνο, το χώρο.
11) Δε θυμάται τους μήνες ή τις ημέρες της εβδομάδας, ούτε τις εποχές με τη σωστή σειρά τους
12) Δε συμμετέχει στο διάλογο που διενεργείται στην τάξη
13) Ο προφορικός του λόγος είναι αντίστοιχος της ηλικίας του
ØΑΝΑΓΝΩΣΗ:
Ο μαθητής/τρια:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ
1) Διαβάζει με ευχέρεια
2) Διαβάζει αργά
3) Διαβάζει μηχανικά, άχρωμα
4) Διαβάζει συλλαβιστά
5) Πραγματοποιεί μικρές αυτόνομες παύσεις κατά την ανάγνωση;
6) Συγχέει γράμματα που μοιάζουν φωνολογικά ή μορφολογικά
7) Μπερδεύει ή αντικαθιστά φωνητικά παρόμοιες λέξεις
8) Δυσκολεύεται να διαβάσει πολυσύλλαβες και άγνωστες λέξεις
9) Παραλείπει γράμματα, λέξεις, χαρακτηριστικές καταλήξεις όταν διαβάζει φωναχτά
10) Δυσκολεύεται να διηγηθεί όσα διάβασε ή άκουσε
11) Ακολουθεί τα σημεία στίξεως;
12) Διαβάζει με προθυμία μέσα στην τάξη;
ØΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΗΣ:
Ο μαθητής/τρια:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ
1) Γράφει με κανονικό ρυθμό
2) Γράφει με αργό ρυθμό
3) Παραλείπει γράμματα
4) Προσθέτει γράμματα
5) Αφαιρεί γράμματα ή συλλαβές
6) Αντικαθιστά γράμματα ή συλλαβές
7) Γράφει φωνολογικά σωστές λέξεις, αλλά ορθογραφικά λανθασμένες (π.χ. καταλήξεις ρημάτων με «ο»)
8) Μπερδεύει τα κεφαλαία με τα μικρά γράμματα
9) Ενώνει τις λέξεις τη μια με την άλλη
10) Αφήνει κενά μέσα στις λέξεις που γράφει
11) Χρησιμοποιεί ορθά τα σημεία στίξεως
12) Γράφει την ίδια λέξη με διαφορετικούς τρόπους, χωρίς να μπορεί να ξεχωρίσει ποιος απ’ όλους είναι ο σωστός
13) Αναπτύσσει επαρκώς γραπτά ένα θέμα σε παραγράφους-εκθέσεις
14) Δομεί σωστά τη παράγραφο (θεματική πρόταση-λεπτομέρειες-κατακλείδα)
15) Δομεί ορθά τις εκθέσεις του (πρόλογος-κύριο μέρος-επίλογος)
16) Κάνει καλή χρήση του λεξιλογίου που κατέχει στην ανάπτυξη των ιδεών του στο γραπτό λόγο
17) Το περιεχόμενο του γραπτού του λόγου είναι κατανοητό
18) Στα γραπτά του αποφεύγει τις σύνθετες-πολύπλοκες λέξεις
19) Το περιεχόμενο του γραπτού του είναι πολύ σύντομο, χωρίς επεξεργασία των ιδεών του
20) Αφήνει ανολοκλήρωτες τις προτάσεις του
21) Το γραπτό του είναι γεμάτο μουντζούρες και σβησίματα
22) Έχει προβλήματα στην αντιγραφή από τον πίνακα
23) Ο γραφικός του χαρακτήρας είναι καλός και ευανάγνωστος.
ØΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:
Ο μαθητής/τρια:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ
1) Δυσκολεύεται να κατανοήσει τις αριθμητικές έννοιες
2) Δυσκολεύεται να εκτελέσει αριθμητικές πράξεις
3) Δεν κατανοεί τη γλώσσα των μαθηματικών (δεν καταλαβαίνει ότι οι λέξεις «διαφορά», «ελάττωση», «πλην», «βγάζω», σημαίνουν «αφαίρεση»)
4) Συγχέει οπτικά «παρόμοια» μαθηματικά σύμβολα (π.χ. το – με το =, το + με το *)
5) Δυσκολεύεται να ακολουθήσει τη λογική αλληλουχία των εκφωνούμενων μαθηματικών προβλημάτων και δεν κατανοεί ποιο είναι το ζητούμενο
6) Δυσκολεύεται στην κατανόηση της θεσιακής αξίας των ψηφίων
7) Δεν έχει μάθει τον πίνακα του πολλαπλασιασμού
8) Επιλέγει τις σωστές μαθηματικές έννοιες για την επίλυση ενός προβλήματος, αλλά κάνει λάθος στις τεχνικές επίλυσης
9) Αποτυγχάνει να ελέγξει τις απαντήσεις του και να καταλήξει σε μια σωστή απάντηση
10) Έχει αποκτήσει κενά σχετικά με την ύλη της Άλγεβρας από τα προηγούμενα χρόνια;
11) Έχει αποκτήσει κενά σχετικά με την ύλη της γεωμετριας από τα προηγούμενα χρόνια;
12) Ο μαθητής διαβάζει επαρκώς κατά την άποψη σας για το μάθημα;
ØΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ:
Ο μαθητής/τρια:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ
1) Δυσκολεύεται να κατανοήσει το μάθημα
2) Δυσκολεύεται να επιλύσει τις ασκήσεις
3) Δεν μπορεί να εφαρμόσει αυτά που γνωρίζει από τη θεωρία για να επιλύσει τις ασκήσεις
4) Επιλέγει το σωστό τρόπο επίλυσης των ασκήσεων, αλλά του ξεφεύγουν λάθη στις πράξεις
5) Έχει αποκτήσει κενά από τα προηγούμενα χρόνια στο μάθημα της φυσικής.
6) Έχει αποκτήσει κενά από τα προηγούμενα χρόνια στο μάθημα της χημείας.
7) Έχετε διαπιστώσει ότι ο μαθητής/τρια έχει ιδιαίτερες δυσκολίες σε αυτά τα μαθήματα.
8) Έχετε διαπιστώσει ότι ο μαθητής/τρια δε διαβάζει ιδιαίτερα αυτά τα μαθήματα.
ØΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:
Ο μαθητής/τρια:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ
1) Δυσκολεύεται να κατανοήσει το κεντρικό νόημα των κειμένων
2) Δυσκολεύεται να απαντήσει σε λεξιλογικές ασκήσεις
3) Κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη στις γραμματικές ασκήσεις
4) Εξακολουθεί να μπερδεύει τις καταλήξεις κατά την κλίση των ρημάτων-ουσιαστικών
5) Έχει μάθει τους κανόνες του τονισμού;
6) Εφαρμόζει τους κανόνες του τονισμού ορθά;
7) Προσπαθεί να απαντήσει στις ασκήσεις που έχει για το σπίτι;
8) Δυσκολεύεται στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση;
9) Δυσκολεύεται ιδιαίτερα στις ασκήσεις συντακτικού;
ØΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: (ιστορία, θρησκευτικά, γεωγραφία, βιολογία, οικιακή οικονομία, κτλ.)
Ο μαθητής/τρια:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ
1) Δυσκολεύεται να κατανοήσει το περιεχόμενο των ενοτήτων
2) Είναι σε θέση να απομνημονεύσει τα σημαντικότερα στοιχεία του μαθήματος
3) Απαντά εξίσου καλά σε ερωτήματα κλειστού και ανοιχτού τύπου
4) Δυσκολεύεται να θυμηθεί το μάθημα, παρόλο που διαβάζει.
5) Δε δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτά τα μαθήματα
ØΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ:
Ο μαθητής/τρια:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ
1) Δυσκολεύεται στην περίληψη κειμένων
2) Δεν κατανοεί τη μέση και παθητική φωνή (δεν κατανοεί τι σημαίνει η φράση «αυτά τα γραπτά διορθώθηκαν από εμένα»)
3) Δυσκολεύεται να κατανοήσει την έννοια της παρομοίωσης
4) Δυσκολεύεται να κατανοήσει την έννοια της Μεταφοράς
5) Δυσκολεύεται να κατανοήσει τις αφηρημένες έννοιες
6) Κάνει λάθος στη χρήση του χρόνου: παρελθόν-παρόν-μέλλον
7) Απαντά σε ερωτήσεις κατανόησης που βασίζονται στο κείμενο που παραδόθηκε
8) Δεν κατανοεί την έννοια της ομοιοκαταληξίας, της νοηματικής αλληλουχίας (στίχοι, ποιήματα, κτλ.)
9) Δε χρησιμοποιεί σωστά τα λεξικά
10) Δε μπορεί να χρησιμοποιήσει το χάρτη
11) Απαντά σε ερωτήσεις κρίσεως
12) Σειροθετεί γεγονότα βάσει χρόνου που συντελέστηκαν.
ØΕΠΙΔΟΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ:
Ο μαθητής/τρια:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ
1) Δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί σε ένα έργο
2) Η προσοχή του διασπάται εύκολα
3) Συμμορφώνεται στους κανόνες της τάξης
4) Έχει πάρει απουσίες ή αποβολές λόγω συμπεριφοράς;
5) Οι σχέσεις του με τους συνομηλίκους του χαρακτηρίζονται προβληματικές;
6) Είναι απομονωμένος/η κατά τη διάρκεια των διαλλείμμάτων ή των εκδρομών;
7) Δυσκολεύεται στην οργάνωση του χρόνου και των δραστηριοτήτων του
8) Η απόδοση και η επίδοση του βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα
9) Παρουσιάζει έντονο άγχος-φοβίες
10) Δε δέχεται τη κριτική
11) Δυσκολεύεται στην ερμηνεία των κοινωνικών περιστάσεων
12) Έχει πρόβλημα αυτοπεποίθησης-αυτοεκτίμησης
13) Δυσκολεύεται να «μπει» στη θέση του άλλου
14) Η συμπεριφορά του επηρεάζει αρνητικά την εκπαιδευτική διαδικασία
15) Είναι σε θέση να κατανοήσει τα συναισθήματα των άλλων και να εκφράσει τα δικά του με αποδεκτό τρόπο.
16) Συμπεριφέρεται με κοινωνικά αποδεκτό τρόπο στις δραστηριότητες του σχολείου (γιορτές, εκδηλώσεις, εκδρομές).
11) Σε ποια μαθήματα η επίδοση του μαθητή/τριας είναι πιο χαμηλή:; …………………………………………………………………………………………………………
13) Σε ποιο τομέα ο μαθητής/τρια είναι ιδιαίτερακαλός;…………………………………………………………………………………………………
14) Πιστεύετε ότι ο μαθητής/τρια είναι επιμελής προς τις σχολικές του υποχρεώσεις;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15) Έχετε καλή και τακτική επικοινωνία με τους γονείς του μαθητή;
………………………………………………………………………………………………………………….
ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Ο/Η υπέυθυνος/η καθηγητής/τρια της τάξης
Ο/Η Διευθυντής/τρια
………………………………………………………
……………………………….

Διαβάστε περισσότερα: Ερωτηματολόγιο και συμβουλές προς εκπαιδευτικούς για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες – iPaideia.gr

Advertisements
0

Το παιδί μου κάνει λάθη στην ορθογραφία. Τι μπορώ να κάνω;

Το παιδί μου κάνει λάθη στην ορθογραφία. Τι μπορώ να κάνω;

 

Η δυσορθογραφία είναι μια μαθησιακή δυσκολία στην ορθογραφία. Συνήθως, είναι συνδεδεμένη με το φαινόμενο της , αν και σύμφωνα με τους Snowling & Stackhouse (1997), μπορεί να υπάρχει και από μόνη της. Τα παιδιά με δυσορθογραφία κάνουν αρκετά λάθη στο θέμα, αλλά κυρίως στην κατάληξη των λέξεων λόγω αδυναμίας εκμάθησης των γραμματικών κανόνων και του τρόπου γραφής (δυσγραφία ή κακογραφία). Η δυσορθογραφία οφείλεται σε ψυχολογικά αίτια ή σε διορθωμένη αριστεροχειρία που έγινε με βίαιο τρόπο.

Μερικά απλά βήματα για την αντιμετώπιση της δυσορθογραφίας

1ο βημαΜαθαίνω το θέμα των λέξεων

 • Παίρνω διάφορα περιοδικά ή βιβλία (που ανταποκρίνονται στην ηλικία του παιδιού) και βρίσκω εικόνες με τις λέξεις που θέλω να διδάξω στο παιδί.
 • Κόβω τις εικόνες, γράφω τις λέξεις σε διάφορα χρωματιστά καρτελάκια και τις τοποθετώ κάτω από τις εικόνες.
 • Ζητάω από το παιδί να διαβάσει τις λέξεις και να χρωματίσει, με χρώμα της αρεσκείας του, το θέμα (αφού του έχω εξηγήσει ποιο είναι το θέμα της λέξης) των λέξεων.
 • Ανακατεύω τις λέξεις, του ζητώ να τις τοποθετήσει κάτω από τις αντίστοιχες εικόνες και να τις περιγράψει.
 • Υπαγορεύω τις λέξεις (με νοιάζει μόνο η ορθογραφία του θέματος των λέξεων).
 • Ζητάω από το παιδί, στο γράμμα του θέματος της λέξης που είναι λάθος γραμμένο, να ζωγραφίσει αυτό που λέει η λέξη, π.χ.) στη λέξη ‘σύκο’, στο –ύ- να ζωγραφίσει ένα σύκο.
 • Αν τα λάθη επιμένουν στις ίδιες λέξεις, τότε ζητάω από το παιδί να τις πλάσει με πλαστελίνη και το γράμμα που κάνει λάθος να το πλάσει με διαφορετικό χρώμα.
 • Φυλάω τις λέξεις που μαθαίνει κάθε φορά σ’ ένα κουτί.

2ο βημαΜαθαίνω τις καταλήξεις των λέξεων

 • Ομαδοποιώ τις καταλήξεις των λέξεων, π.χ.: Ουσιαστικά σε –εις και ρήματα σε –εις (π.χ. αρσενικά – οι γονείς, θηλυκά – οι ερωτήσεις και ρήματα – εσύ παίζεις). Ουσιαστικά σε –ώ και –ο και ρήματα σε –ω () (π.χ. θηλυκά- η Ηρώ, ουδέτερα – το παγωτό, ρήματα –εγώ παίζω). Επίθετα σε –ινός, -εινός, -υνός, -ηνός, -οινός. Ρήματα σε –ώνω και ουσιαστικά σε –ώμα (π.χ. εγώ στρώνω – το στρώμα).
 • Παίρνω μια ομάδα (π.χ. ουσιαστικά και ρήματα σε –εις) και πάνω σε χαρτόνι γράφω όσες περισσότερες λέξεις μπορώ με τις διδασκόμενες καταλήξεις (π.χ. αρσενικά: οι γονείς, θηλυκά: οι τάξεις, ρήματα: εσύ τρέχεις). Του εξηγώ πως την κατάληξη –εις μπορεί να τη βρει στα αρσενικά σε –έας, όπου ο πληθυντικός αριθμός είναι -εις και στα θηλυκά σε –η, όπου ο πληθυντικός αριθμός είναι -εις αλλά και στα ρήματα.
 • Ζητάω από το παιδί να διαβάσει τις λέξεις και να τις αντιγράψει σε χαρτί ή στον υπολογιστή, ξεχωρίζοντας την κατάληξη. Ύστερα, με κόκκινο χρώμα χρωματίζει την κατάληξη –εις των ουσιαστικών, λέγοντας πότε το ουσιαστικό είναι αρσενικό και πότε θηλυκό και με πράσινο χρώμα χρωματίζει την κατάληξη –εις των ρημάτων.
 • Γράφω προτάσεις χρησιμοποιώντας λέξεις της ομάδας και ζητάω από το παιδί να χρωματίσει με κόκκινο τις καταλήξεις των ουσιαστικών σε –εις και με πράσινο τις καταλήξεις των ρημάτων σε –εις.
 • Γράφω προτάσεις, αφήνοντας κενή την κατάληξη των λέξεων και ζητάω από το παιδί με κόκκινο χρώμα να συμπληρώσει την κατάληξη –εις, όταν η λέξη είναι ουσιαστικό και με πράσινο χρώμα να συμπληρώσει την κατάληξη –εις, όταν η λέξη είναι ρήμα.
 • Ζητάω από το παιδί να πλάσει με πλαστελίνη κάποιες από τις λέξεις της ομάδας, πλάθοντας, πάντα την κατάληξη των ουσιαστικών με κόκκινη πλαστελίνη και την κατάληξη των ρημάτων με πράσινη πλαστελίνη.
 • Συνεχίζω με τον ίδιο ρυθμό και στις άλλες ομάδες των καταλήξεων. Προχωράω, όμως, μόνο όταν έχω σιγουρευτεί πως το παιδί έχει εμπεδώσει τις συγκεκριμένες καταλήξεις και γνωρίζει τους γραμματικούς κανόνες.
 • Φυλάω σε κουτί τις ομάδες των λέξεων που έχω διδάξει.

3ο βημαΜαθαίνω την ορθογραφία του σχολείου

 • Διαβάζω δυνατά την ορθογραφία που έχει το παιδί. Αργότερα, το ίδιο κάνει και το παιδί.
 • Παίρνω τις βασικές λέξεις της ορθογραφίας και ξεχωρίζω το θέμα από την κατάληξη.
 • Ζητάω από το παιδί με ένα χρώμα να χρωματίσει το θέμα της λέξης και με άλλο χρώμα την κατάληξη.
 • Ύστερα, αν π.χ. έχει για ορθογραφία τη λέξη ‘κατεβ-αίνω’, ζητάω από το παιδί πάνω από το ‘-εβ-΄ να ζωγραφίσει ένα παιδάκι που κατεβαίνει τα σκαλιά. Για την κατάληξη της λέξης, το παιδί μου εξηγεί το γραμματικό κανόνα, ότι δηλαδή η λέξη ‘κατεβαίνω΄ είναι ρήμα σε –αίνω.
 • Αφού ολοκληρώσω με τον ίδιο τρόπο όλες τις λέξεις, του υπαγορεύω την ορθογραφία δυνατά και καθαρά.
 • Μόλις τελειώσω, το παιδί παίρνει ένα μαρκαδοράκι και κάνει αυτοδιόρθωση.
 • Το παιδί αντιγράφει τις λέξεις που έκανε λάθος, κάνοντας το ή τα γράμματα που δεν έγραψε σωστά λίγο μεγαλύτερα και τα χρωματίζει.
 • Φτιάχνουμε μαζί μια μικρή ιστορία, χρησιμοποιώντας τις λέξεις που έκανε λάθος και κάτω από την ιστορία κάνει την αντίστοιχη ζωγραφιά.
 • Το πρωί, πριν φύγει το παιδί για το σχολείο, του υπαγορεύω πάλι την ορθογραφία.

Η αλήθεια είναι πως το φαινόμενο της Δυσορθογραφίας ταλαιπωρεί πολύ τα παιδιά με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες. Η σωστή, όμως, ενημέρωση και καθοδήγηση βοηθούν τα παιδιά να γίνουν λειτουργικά και να ανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους, καθώς η γραφή αποτελεί ένα σημαντικό τρόπο έκφρασης. Τα παραπάνω έξυπνα βήματα για την αντιμετώπιση της δυσορθογραφίας είναι ασκήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυρίως από τους γονείς και έχουν τη δυνατότητα εμπλουτισμού.


??????Για περαιτέρω πληροφορίες που αφορούν τις συγκεκριμένες ασκήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Ιωάννα Δημητριάδου, Ειδική Παιδαγωγό.

Η Ιωάννα Δημητριάδου είναι συγγραφέας του eBook “Γραμματική με μια άλλη οπτική”

Διαβάστε περισσότερα: Το παιδί μου κάνει λάθη στην ορθογραφία. Τι μπορώ να κάνω; – iPaideia.gr

0

Τεχνικές ενίσχυσης του λεξιλογίου των παιδιών

Τεχνικές ενίσχυσης του λεξιλογίου των παιδιών

Τεχνικές ενίσχυσης του λεξιλογίου των παιδιών

Η ανάπτυξη του λεξιλογίου στα παιδιά είναι μια πρόκληση για τον γονιό και για τον δάσκαλο.Τα περισσότερα παιδιά, πόσο μάλλον τα παιδιά που αντιμετωπίζουν κάποια μαθησιακή δυσκολία, δεν είναι διατεθειμένα να διαβάσουν πολλά λογοτεχνικά βιβλία, όπως συχνά τους προτείνεται, προκειμένου εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους.

Εξάλλου, μέσω της λογοτεχνίας συνήθως βελτιώνεται το παθητικό λεξιλόγιο –αυτό που μπορεί να κατανοήσει το παιδί, δεν είναι όμως καθόλου βέβαιο ότι το ίδιο ισχύει και για το ενεργητικό του λεξιλόγιο –αυτό που μπορεί στην πραγματικότητα να χρησιμοποιήσει.

Ας δούμε μερικούς πρακτικούς, εύκολους και ευχάριστους τρόπους ενίσχυσης του λεξιλογίου του παιδιού:

Αποφυγή απλουστευμένου λεξιλογίου: Συχνά απλουστεύουμε τη δομή του λόγου και το λεξιλόγιό μας, στην προσπάθεια να γίνουμε κατανοητοί στα παιδιά. Όσο καλή και να είναι όμως η πρόθεσή μας, δε δίνουμε στα παιδιά ερεθίσματα για να βελτιώσουν αρχικά το προσληπτικό και έπειτα το ενεργητικό τους λεξιλόγιο. Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει ότι πρέπει να φτάσουμε σε ακρότητες.

Χρήση εικονογραφημένων λεξικών: τα θεματικά αυτά λεξικά παρέχουν τη δυνατότητα στο παιδί, μέσα από ένα ευχάριστο παιχνίδι, να μάθει και να χρησιμοποιεί στην περιγραφή εικόνων τόσο νέες λέξεις όσο και φράσεις που αφορούν το εκάστοτε υπό συζήτηση θέμα.

Συζήτηση για τα τηλεοπτικά προγράμματα που παρακολουθεί το παιδί: Παρότι η τηλεόραση δεν ευνοεί από μόνη της την ανάπτυξη λεξιλογίου, εάν ο γονιός συμμετέχει ενεργά και συζητά με το παιδί γύρω από τα θέματα που παρακολούθησαν, μπορεί να προκύψουν ενδιαφέρουσες συζητήσεις γύρω από έννοιες όπως η φιλία, η αγάπη, το bullying κτλ.

Παιχνίδι λεξιλογίου μέσω ζωγραφικής: Ο γονιός προτείνει δυο ή τρία γενικά θέματα στο παιδί και εκείνο επιλέγει ένα για να το ζωγραφίσει. Έπειτα, ακολουθεί συζήτηση σχετικά με την εικόνα και το λεξιλόγιο που σχετίζεται με αυτή.

Παραμύθια: Ο γονιός διαβάζει μία ιστορία σταματάει σε μία λέξη δύσκολη ή ασυνήθιστη και συζητά με το παιδί τη σημασία της, δίνοντας πολλά παραδείγματα. Έπειτα, μπορεί το παιδί να φτιάξει κι εκείνο παραδείγματα.

Μαντεύω τη λέξη: ο γονιός περιγράφει μία λέξη και το παιδί προσπαθεί να τη μαντέψει. Έπειτα οι ρόλοι αλλάζουν και το παιδί είναι αυτό που περιγράφει. Στην αγορά υπάρχουν έτοιμα παιχνίδια με κάρτες για περιγραφή, αλλά μπορούμε να φτιάξουμε το δικό μας παιχνίδι, το οποίο θα είναι μάλιστα εστιασμένο στα ενδιαφέροντα του παιδιού μας!

Μετακίνηση με το αυτοκίνητο: Αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία για συζήτηση με χρήση νέου λεξιλογίου, καθώς τα ερεθίσματα είναι πολλά. Εξάλλου, τα παιδιά τις πιο πολλές φορές κάνουν από μόνα τους ερωτήσεις σχετικά με το τι είναι το ένα και το άλλο.

Επανάληψη του νέου λεξιλογίου: βρίσκουμε ευκαιρίες μέσα από την καθημερινότητα να επαναλαμβάνουμε το νέο λεξιλόγιο. Αν οι ευκαιρίες δεν προκύπτουν από μόνες τους, φέρνουμε εμείς τη συζήτηση στο θέμα που θέλουμε.

Για τα πιο μεγάλα παιδιά, μπορούμε να φτιάξουμε «Το Κουτί των Λέξεων». Πρόκειται για ένα κοινό κουτί που το διακοσμεί το παιδί μόνο του ή μαζί με τον γονιό, το οποίο έχει μια σχισμή στο επάνω μέρος του, σαν κουμπαράς. Κάθε φορά που το παιδί συναντά μια άγνωστη λέξη, συνήθως από τα σχολικά εγχειρίδια, γράφουμε πάνω σε χρωματιστές κάρτες επισκέπτη στη μία πλευρά την ίδια τη λέξη και τη σημασία της και στην άλλη πλευρά της κάρτας 3 παραδείγματα προτάσεων με τη συγκεκριμένη λέξη, ώστε να την κατανοήσει πλήρως το παιδί. Όταν μπουν αρκετές λέξεις στο Κουτί, μπορούμε να κάνουμε αυτοσχέδια παιχνίδια ερωταπαντήσεων.

Πλακίδα Έλλενα

Πηγή: www.infokids.gr

0

Ανάγνωση: δυσκολίες και αντιμετώπιση

Η μάθηση της ανάγνωσης απαιτεί πολλές δεξιότητες και είναι μια σύνθετη διαδικασία που ξεκινά από το προαναγνωστικό στάδιο στα προσχολικής ηλικίας μέχρι και το προχωρημένο στάδιο ανάγνωσης στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού.
Μεγάλη σημασία έχει το προαναγωστικό στάδιο στην προσχολική ηλικία. Το παιδί τότε πρέπει να μπορεί να:
– Επαναλάβει με δικά του λόγια μια ιστορία ή ένα παραμύθι που άκουσε
– Κατανοεί πολλές λέξεις- τουλάχιστον αυτές που υπάρχουν σε παιδικές ιστορίες
– Βρίσκει τα όμοια γράμματα
– Βρίσκει τις όμοιες λέξεις
– Βρίσκει λέξεις από όποιο γράμμα του ζητηθεί π.χ. βρες λέξεις από «α» αλεπού, άλογο κλπ
– Βρίσκει μια λέξη που ακούει συλλαβιστά
– Βρίσκει λέξεις που ομοιοκαταληκτούν
Με την έναρξη της Α’ Δημοτικού μέχρι και τα μισά της Β΄δημοτικού, το παιδί μαθαίνει να διαβάζει
– Μαθαίνει τα γράμματα και τα αναγνωρίζει χωρίς δισταγμό
– Αναγνωρίζει με άνεση τις συλλαβές
– Διαβάζει χωρίς δισταγμό λέξεις
– Μαθαίνει τα δίψηφα και τρίψηφα
– Διαβάζει μικρές προτάσεις
– Φτιάχνει προτάσεις με συγκεκριμένες λέξεις
– Διαβάζει μικρά κείμενα
– Αφηγείται με δικά του λόγια το νόημα του κειμένου που διάβασε
Υπάρχουν πολλά παιδιά που δυσκολεύονται στην ανάγνωση και συνήθως παρουσιάζουν:
– Δυσκολίες στην οπτική ή ακουστική αναγνώριση κάποιων γραμμάτων ή συμπλεγμάτων
– Διστακτική ανάγνωση συλλαβών και λέξεων- το κλασσικό κόμπιασμα
-Αργό ρυθμό- το παιδί συχνά πρέπει να αναλύει κάθε συλλαβή σε γράμματα ή τις λέξεις σε συλλαβές πριν διαβάσει!
– Δεν δίνουν σημασία στα σημεία στίξης
– Το διάβασμα είναι μουντό και αργό- δεν χρωματίζουν τη φωνή τους
– Χάνουν τη σειρά που διαβάζουν
– Αντικαθιστούν συλλαβές ή λέξεις με άλλες που μοιάζουν
– Δεν κατανοούν αυτά που διαβάζουν – διαβάζουν δηλαδή…σαν ρομπότ!
– Αντιστρέφουν συλλαβές ή γράμματα
Η ανάγνωση είναι το πρώτο πράγμα που δείχνει την ύπαρξη κάποιας μαθησιακής δυσκολίας και πρέπει άμεσα να αντιμετωπίζεται. Δυστυχώς βλέπω παιδιά που ακόμα και σε μεγάλες τάξεις του δημοτικού, έχουν δυσκολίες στην ανάγνωση. Αυτό τους έχει προκαλέσει απέχθεια για το διάβασμα, μεγάλες δυσκολίες στα δευτερεύοντα μαθήματα αφού δεν μπορούν να τα κατανοήσουν όταν διαβάζουν μόνα τους, ελλιπές λεξιλόγιο, χαμηλή αυτοπεποίθηση.
Πως διδάσκεται η ανάγνωση (στο σχολείο και στο σπίτι)
– Ξεκινάμε πάντα από την εκμάθηση των γραμμάτων. Αν ένα παιδί δεν έχει μάθει όλα τα γράμματα δεν θα μπορεί και να διαβάσει! Άρα λοιπόν βεβαιωνόμαστε ότι γνωρίζει καλά τα γράμματα, τόσο οπτικά όσο και ακουστικά. Αν το παιδί συγχέει γράμματα ή δεν γνωρίζει κάποια, τότε τα διδάσκουμε αναλυτικά.
– Το παιδί πρέπει να μπορεί να διαβάζει και να γράφει χωρίς δισταγμό όλες τις συλλαβές
Κάνουμε ασκήσεις με τον πίνακα της ανάγνωσης
– Δίνουμε στο παιδί απλές λέξεις για ανάγνωση – Ξεκινάμε από δισύλλαβες και σταδιακά ανεβάζουμε το βαθμό δυσκολίας. (έλα, πάμε, μάτι,γάτα, άλογο, χελώνα, παράθυρο κλπ)
– Βεβαιωνόμαστε ότι γνωρίζει τα δίψηφα φωνήεντα (αι, οι, ου, ει, ια, αυ, ευ) – αν συγχέει ή δεν γνωρίζει κάποια, τα διδάσκουμε αναλυτικά
– Δίνουμε στο παιδί λέξεις με δίψηφα φωνήεντα, στην αρχή και μέσα στη λέξη (εικόνα, παίζω, τοίχος, αυτός, ποια, είκοσι κλπ)
– Βεβαιωνόμαστε ότι γνωρίζει τα δίψηφα σύμφωνα – αν συγχέει ή δεν γνωρίζει κάποια, τα διδάσκουμε αναλυτικά
– Δίνουμε στο παιδί λέξεις με δίψηφα σύμφωνα, στην αρχή και μέσα στη λέξη (τσάντα, καρέκλα, βροχή, απόσταση κλπ)
-Δίνουμε στο παιδί να διαβάσει μικρές προτάσεις
– Δίνουμε στο παιδί να διαβάσει μικρό κείμενο. Ζητάμε να μας πει με δικά του λόγια τι λέει το κείμενο ή του κάνουμε σχετικές ερωτήσεις
– Για να μάθει να χρωματίζει τη φωνή του, διαβάζουμε καταρχήν εμείς χρωματίζοντας έντονα τη φωνή μας. Βοηθούν πολύ τα κείμενα με διαλόγους ή με ρόλους ώστε να αλλάζουμε και ανάλογα τη φωνή μας.
Όταν οι δυσκολίες είναι έντονες, απαιτείται πρόγραμμα παρέμβασης ειδικής αγωγής. Τα παιδιά με δυσαναγνωσία ή δυσλεξία, χρειάζονται διαφορετικό πρόγραμμα διδασκαλίας της ανάγνωσης, με συγκεκριμένους στόχους και βήματα και ποικιλία παιδαγωγικού υλικούκαι ασκήσεων.Συμβουλευτικά θα πω ότι δεν πρέπει να αφήνετε να περνά καιρός ενώ βλέπετε ότι το παιδί σας δυσκολεύεται στην ανάγνωση. Ζητήστε άμεσα βοήθεια ώστε να μειωθεί ο χρόνος παρέμβασης και να μην υπάρχουν οι αρνητικές επιπτώσεις της δυσκολίας στο παιδί.
Διαβάστε ακόμα περισσότερες συμβουλές και ασκήσεις για τη Δυσαναγνωσία, πατώντας εδώ.
Σοφία Τσιντσικλόγλου
Ειδική Παιδαγωγός
sofiatsin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα: Ανάγνωση: δυσκολίες και αντιμετώπιση – iPaideia.gr

0

Μερικές Αρχές Χειρισμού παιδιών με δυσκολίες συγκέντρωσης και οργάνωσης.

142019458

Μερικές Αρχές Χειρισμού παιδιών με δυσκολίες συγκέντρωσης και οργάνωσης.

Εντοπίστε τις αιτίες που μπορεί να επηρεάζουν την επιθυμία του παιδιού να εμπλακεί θετικά στα μαθήματα ή σε άλλες δραστηριότητες (π.χ. αίσθημα αποτυχίας).

«If a child is not learning the way you are teaching,
then you must teach in the way the child learns»
Rita Dunna

 • Δημιουργήστε ευκαιρίες για θετική προσοχή (αξιοποιείστε τα ενδιαφέροντα του παιδιού)
 • Εντοπίστε τις περιπτώσεις στις οποίες το παιδί αποδίδει καλύτερα και χρησιμοποιείστε τις σαν ένα δυνατό σύμμαχο.
 • Να είστε σαφείς-συγκεκριμένοι σ’ αυτό που ζητάτε. Βοηθάτε με αυτό τον τρόπο να εστιάσει την προσοχή του . Μικρές και σαφής οδηγίες. Αποφύγετε τις πολλές ερωτήσεις και τις μακροσκελή οδηγίες καθώς μπερδεύουν και αποδιοργανώνουν περισσότερο τα παιδιά.
 • Οργανώστε και δομήστε τις δραστηριότητες, τους κανόνες, τη ρουτίνα της τάξης & του σπιτιού και παραμείνετε σταθεροί σε αυτά. Η σταθερή οριοθέτηση και ο προγραμματισμός βοηθούν στην δόμηση της καθημερινότητας αυξάνοντας την επιτυχή εμπλοκή των παιδιών στα καθημερινά τους έργα.
 • Ελαττώστε τις διασπάσεις αυξάνοντας τα επιθυμητά ερεθίσματα, ελαττώνοντας τα ανεπιθύμητα, λάβετε υπόψη τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει το συγκεκριμένο παιδί.
 • Προστατέψτε και ενισχύστε την αυτοεκτίμηση του παιδιού δημιουργώντας ευκαιρίες για επιτυχία, επικοινωνώντας με ζεστασιά και αποδοχή. Χρησιμοποιείστε επιβραβεύσεις .
 • Αποφύγετε την επανάληψη δραστηριοτήτων διότι χωρίς αλλαγή και καινοτομία δεν κρατάμε ζωντανό το ενδιαφέρον του παιδιού για μάθηση.
 • Σπάστε τις δραστηριότητες σε στάδια (σύντομες δραστηριότητες) όπως και με τις εντολές: Τα παιδιά με ΔΕΠΥ χρειάζονται πιο συχνή και πιο άμεση επανατροφοδότηση, π.χ. λεκτική υπενθύμιση (΄΄τώρα κάνουμε ….αυτό΄΄) ή σωματική υπενθύμιση π.χ. άγγιγμα στην πλάτη για εστίαση της προσοχής.
 • Μικρές και άμεσες επιβραβεύσεις είναι πιο αποτελεσματικές
 • Ήπιες τιμωρίες μπορεί να είναι αποτελεσματικές όταν χρησιμοποιούνται αραιά και όταν είναι πολύ συγκεκριμένες.
 • Για την επιβράβευση λάβετε υπόψη τι προτιμά το παιδί (π.χ. Η/Υ)
 • Ενημέρωση και ανασκόπηση των δραστηριοτήτων βοηθά το παιδί να κατανοήσει τι αναμένεται από το ίδιο και να καταλάβει τι κάνει.
 • Μην επαναλαμβάνετε με απόγνωση, ξανά και ξανά το ίδιο πράγμα στο παιδί . Αυτό μάλλον το μπλοκάρει περισσότερο με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος αποτυχίας & ματαίωσης γεγονός που δεν ενισχύει την αυτοεκτίμηση και συνεπώς την προσπάθεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Δώστε χρόνο στο παιδί αλλά και στον εαυτό σας.
 • Τα παιδιά αποδίδουν καλύτερα σε ομάδες των δύο, παρά μεγαλύτερες.Οπότε μην ξεκινήσετε με εμπλοκή σε ομαδικά αθλήματα ή άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες γιατί πιθανότατα να αποτύχει σε μεγάλη ομάδα. Δοκιμάστε κολύμπι, ιππασία, σκάκι, ζωγραφική, μουσικοκινητική αγωγή σε μικρή ομάδα. Η γιόγκα για παιδιά είναι επίσης μια προτεινόμενη αθλητική δραστηριότητα που βοηθά πολύ και κερδίζει συνεχώς έδαφος κυρίως στο εξωτερικό και πρόσφατα και στην Ελλάδα.
0

Η χρωματιστή παράγραφος! Το Δυσλεξικό παιδί και ο γραπτός του λόγος

Η χρωματιστή παράγραφος! Το Δυσλεξικό παιδί και ο γραπτός του λόγος

 

Με όλους τους μαθητές που έχω αναλάβει για την αντιμετώπιση των Μαθησιακών τους δυσκολιών υπάρχει πάντα μια κοινή συνισταμένη, δεν μπορούν να τα καταφέρουν καλά στο γραπτό λόγο. Ανάλογα με τις ξεχωριστές δυσκολίες του κάθε παιδιού και τη τάξη που φοιτά αυτή η δυσχέρεια στο γραπτό κείμενο εμφανίζεται με διαφορετική δυναμική. Πάντα όμως απαιτεί άμεση αντιμετώπιση και χρήζει ιδιαίτερου χειρισμού.

Για αυτό θα παρουσιάσουμε πως μπορούμε σε ένα παιδί με και άλλες Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες να του διδάξουμε το τρόπο που συνθέτουμε σιγά-σιγά μια παράγραφο. Πως ξεκινάμε, πως συνεχίζουμε και πως ολοκληρώνουμε. Η άσκηση αυτή έχει εφαρμόζει σαν εργαλείο το χρώμα για να σηματοδοτήσει την αρχή, τη μέση και το τέλος.

Υλικά: χρωματιστά χαρτιά Α4, μαύρο μαρκαδοράκι

Άσκηση: Σαν ένα φανάρι του ΚΟΚ αναπαριστούμε με χρωματιστές λωρίδες χαρτιού την ανάπτυξη της παραγράφου. Ξεκινάμε με την πρόταση έναρξης που είναι το Πράσινο. Συνεχίζουμε με τις λεπτομέρειες που θέλουμε να δώσουμε στο θέμα τις οποίες γράφουμε σε Κίτρινες λωρίδες. Τη τελευταία πρόταση τη γράφουμε σε Κόκκινο χαρτί αφού σημαίνει ότι σταματάμε!

alt
Έτσι συνθέτουμε σιγά, σιγά τη παράγραφο!

Μόλις ολοκληρώσουμε τη διαδικασία και γίνουν όλες οι διευκρινήσεις το κείμενο θα φαίνεται όπως παρακάτω.

alt
Το αποτέλεσμα της χρωματιστής παραγράφου!

Στο τέλος δίνουμε ένα απλό θέμα ανάπτυξης και ζητάμε απο το παιδί να αναπτύξει με τον ίδιο τρόπο στο τετράδιο του μια παράγραφο. Πρόκειται για μια άσκηση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλά θέματα.

Tip:
Το θέμα που θα διαλέξετε αρχικά, προσέξτε να είναι απλό για να μπορεί το παιδί να το αναπτύξει εύκολα. Σκοπός εδώ είναι να μάθει το μηχανισμό σύνθεσης της παραγράφου!
ΆσπαΜητρακάκη Ειδική Παιδαγωγός – Κοινωνική Ανθρωπολόγος amitrakaki@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα: Η χρωματιστή παράγραφος! Το Δυσλεξικό παιδί και ο γραπτός του λόγος – iPaideia.gr