0

Ερωτηματολόγιο και συμβουλές προς εκπαιδευτικούς για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες Διαβάστε περισσότερα: Ερωτηματολόγιο και συμβουλές προς εκπαιδευτικούς για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

ΚΕΔΔΥ

Αν ένας συνάδελφος από το διδακτικό σύλλογο πιστεύει ότι στην τάξη του έχει έναν μαθητή/τρια που αντιμετωπίζει , καλό είναι:

1) Να συζητήσει με τους υπόλοιπους συναδέλφους του και να ανταλλάξουν απόψεις, για να διαπιστώσει αν και οι υπόλοιποι έχουν την ίδια γνώμη.
2) Να συζητήσει με τον ίδιο το μαθητή, κάνοντας του κάποιες ερωτήσεις, οι οποίες περιέχονται στο ερωτηματολόγιο, για να μπορέσει να δει τι

πιστεύει ο ίδιος ο μαθητής για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

3) Ελάτε σε επικοινωνία με τους γονείς του παιδιού και συζητήστε μαζί τους, σχετικά με το βαθμό και τον τρόπο που διαβάζει στο σπίτι και αν έχουν διαπιστώσει τις δυσκολίες αυτές από παλιά.
4) Συζητήστε με το σύμβουλο του μαθήματος σας και εκθέστε του τον προβληματισμό σας.
5) Συνεκτιμήστε τις πληροφορίες που έχετε συγκεντρώσει και αν θεωρείτε ότι πρέπει ο γονέας να εξετάσει την πιθανότητα ύπαρξης μαθησιακών δυσκολιών, παραπέμψτε τον στο ΚΕΔΔΥ.
6) Όταν παραπέμπετε έναν μαθητή στο ΚΕΔΔΥ, καλό είναι να μην ονομάζετε τη δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίζει ο μαθητής/τρια, π.χ. δυσλεξία, αλλά να το διατυπώνετε ως εξής: «Πηγαίνετε στο ΚΕΔΔΥ να ελέγξετε την ύπαρξη τυχόν μαθησιακών δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζει το παιδί και να επηρεάζουν την επίδοσή του.» .
7) Γράψτε μια σύντομη έκθεση στις παρατηρήσεις του ερωτηματολογίου, όπου θα δικαιολογείται την απόφασή σας να παραπέμψετε το συγκεκριμένο μαθητή/τρια.
8) Αν στο σχολείο σας λειτουργεί Τμήμα Ένταξης ζητήστε βοήθεια από το συνάδελφο που είναι εξειδικευμένος σε θέματα ειδικής αγωγής.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: ……………………………………
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ………………….
ΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ:……………………………………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ……………….
Η ακριβής διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί τη συνεκτίμηση πολλών παραγόντων. Τα τεστ και η οποιαδήποτε αξιολόγηση των μαθητών, περιορισμένης χρονικής διάρκειας, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις πολύτιμες παρατηρήσεις του εκπαιδευτικού που έρχεται σε καθημερινή επαφή με το μαθητή. Σας παρακαλούμε ιδιαίτερα να βοηθήσετε στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που σας δίνεται έτσι ώστε να υπάρξει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το μαθητή.
· Για τη συμπλήρωση μπορείτε να έρθετε σε επαφή και επικοινωνία με το ΚΕΔΔΥ (τηλ. 2510-241141) για όποια τυχόν προβλήματα προκύψουν.
ΟΔΗΓΙΕΣ
ØΓια τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου επιλέγετε μια από τις τρεις προτεινόμενες απαντήσεις.
ØΣε ορισμένες ερωτήσεις σας ζητούνται περαιτέρω εξηγήσεις οι οποίες κρίνονται ιδιαίτερα χρήσιμες για την αξιολόγηση των μαθητών
ØΘα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμο αν πριν από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, οι καθηγητές συζητούσαν και αντάλλασαν απόψεις για το μαθητή/τρια προκειμένου να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη άποψη.
Α) ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ØΑΚΡΟΑΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ:
Ο μαθητής/τρια:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ
1) Παρανοεί τις προφορικές οδηγίες που του δίνετε
2) Παρανοεί απλές προτάσεις και ερωτήσεις
3) Δεν κατανοεί τις πολυσύλλαβες λέξεις
4) Έχει δυσκολία στη διάκριση των ήχων του λόγου
ØΟΜΙΛΙΑ-ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ-ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ:
Ο μαθητής/τρια:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ
1) Ο λόγος του εκφέρεται αργά ή με δυσκολία
2) Χρησιμοποιεί σύντομες και ατελείς προτάσεις
3) Αντιστρέφει τη σειρά των φθόγγων όταν μιλάει (π.χ. κάνταλα αντί κάλαντα)
4) Δυσκολεύεται στην εκφορά συμφωνικών συμπλεγμάτων (π.χ. κρ, θρ, ρθ, κλπ.)
5) Παραλείπει φθόγγους όταν μιλάει
6) Τραυλίζει ή κομπιάζει κατά την εκφορά του λόγου
7) Διαθέτει φτωχό λεξιλόγιο για την ηλικία του
8) Δυσκολεύεται στην εύρεση και χρήση των κατάλληλων λέξεων: δηλ. το παιδί ξέρει τι θέλει να πει, αλλά δε «βρίσκει» τις συγκεκριμένες λέξεις όταν τις θέλει
9) Ανταποκρίνεται σε λεξιλογικές ασκήσεις; (π.χ. να ορίσει μια λέξη, να βρει τη συνώνυμη ή αντώνυμή της, κτλ.)
10) Γνωρίζει βασικές έννοιες που σχετίζονται με το χρόνο, το χώρο.
11) Δε θυμάται τους μήνες ή τις ημέρες της εβδομάδας, ούτε τις εποχές με τη σωστή σειρά τους
12) Δε συμμετέχει στο διάλογο που διενεργείται στην τάξη
13) Ο προφορικός του λόγος είναι αντίστοιχος της ηλικίας του
ØΑΝΑΓΝΩΣΗ:
Ο μαθητής/τρια:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ
1) Διαβάζει με ευχέρεια
2) Διαβάζει αργά
3) Διαβάζει μηχανικά, άχρωμα
4) Διαβάζει συλλαβιστά
5) Πραγματοποιεί μικρές αυτόνομες παύσεις κατά την ανάγνωση;
6) Συγχέει γράμματα που μοιάζουν φωνολογικά ή μορφολογικά
7) Μπερδεύει ή αντικαθιστά φωνητικά παρόμοιες λέξεις
8) Δυσκολεύεται να διαβάσει πολυσύλλαβες και άγνωστες λέξεις
9) Παραλείπει γράμματα, λέξεις, χαρακτηριστικές καταλήξεις όταν διαβάζει φωναχτά
10) Δυσκολεύεται να διηγηθεί όσα διάβασε ή άκουσε
11) Ακολουθεί τα σημεία στίξεως;
12) Διαβάζει με προθυμία μέσα στην τάξη;
ØΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΗΣ:
Ο μαθητής/τρια:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ
1) Γράφει με κανονικό ρυθμό
2) Γράφει με αργό ρυθμό
3) Παραλείπει γράμματα
4) Προσθέτει γράμματα
5) Αφαιρεί γράμματα ή συλλαβές
6) Αντικαθιστά γράμματα ή συλλαβές
7) Γράφει φωνολογικά σωστές λέξεις, αλλά ορθογραφικά λανθασμένες (π.χ. καταλήξεις ρημάτων με «ο»)
8) Μπερδεύει τα κεφαλαία με τα μικρά γράμματα
9) Ενώνει τις λέξεις τη μια με την άλλη
10) Αφήνει κενά μέσα στις λέξεις που γράφει
11) Χρησιμοποιεί ορθά τα σημεία στίξεως
12) Γράφει την ίδια λέξη με διαφορετικούς τρόπους, χωρίς να μπορεί να ξεχωρίσει ποιος απ’ όλους είναι ο σωστός
13) Αναπτύσσει επαρκώς γραπτά ένα θέμα σε παραγράφους-εκθέσεις
14) Δομεί σωστά τη παράγραφο (θεματική πρόταση-λεπτομέρειες-κατακλείδα)
15) Δομεί ορθά τις εκθέσεις του (πρόλογος-κύριο μέρος-επίλογος)
16) Κάνει καλή χρήση του λεξιλογίου που κατέχει στην ανάπτυξη των ιδεών του στο γραπτό λόγο
17) Το περιεχόμενο του γραπτού του λόγου είναι κατανοητό
18) Στα γραπτά του αποφεύγει τις σύνθετες-πολύπλοκες λέξεις
19) Το περιεχόμενο του γραπτού του είναι πολύ σύντομο, χωρίς επεξεργασία των ιδεών του
20) Αφήνει ανολοκλήρωτες τις προτάσεις του
21) Το γραπτό του είναι γεμάτο μουντζούρες και σβησίματα
22) Έχει προβλήματα στην αντιγραφή από τον πίνακα
23) Ο γραφικός του χαρακτήρας είναι καλός και ευανάγνωστος.
ØΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:
Ο μαθητής/τρια:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ
1) Δυσκολεύεται να κατανοήσει τις αριθμητικές έννοιες
2) Δυσκολεύεται να εκτελέσει αριθμητικές πράξεις
3) Δεν κατανοεί τη γλώσσα των μαθηματικών (δεν καταλαβαίνει ότι οι λέξεις «διαφορά», «ελάττωση», «πλην», «βγάζω», σημαίνουν «αφαίρεση»)
4) Συγχέει οπτικά «παρόμοια» μαθηματικά σύμβολα (π.χ. το – με το =, το + με το *)
5) Δυσκολεύεται να ακολουθήσει τη λογική αλληλουχία των εκφωνούμενων μαθηματικών προβλημάτων και δεν κατανοεί ποιο είναι το ζητούμενο
6) Δυσκολεύεται στην κατανόηση της θεσιακής αξίας των ψηφίων
7) Δεν έχει μάθει τον πίνακα του πολλαπλασιασμού
8) Επιλέγει τις σωστές μαθηματικές έννοιες για την επίλυση ενός προβλήματος, αλλά κάνει λάθος στις τεχνικές επίλυσης
9) Αποτυγχάνει να ελέγξει τις απαντήσεις του και να καταλήξει σε μια σωστή απάντηση
10) Έχει αποκτήσει κενά σχετικά με την ύλη της Άλγεβρας από τα προηγούμενα χρόνια;
11) Έχει αποκτήσει κενά σχετικά με την ύλη της γεωμετριας από τα προηγούμενα χρόνια;
12) Ο μαθητής διαβάζει επαρκώς κατά την άποψη σας για το μάθημα;
ØΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ:
Ο μαθητής/τρια:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ
1) Δυσκολεύεται να κατανοήσει το μάθημα
2) Δυσκολεύεται να επιλύσει τις ασκήσεις
3) Δεν μπορεί να εφαρμόσει αυτά που γνωρίζει από τη θεωρία για να επιλύσει τις ασκήσεις
4) Επιλέγει το σωστό τρόπο επίλυσης των ασκήσεων, αλλά του ξεφεύγουν λάθη στις πράξεις
5) Έχει αποκτήσει κενά από τα προηγούμενα χρόνια στο μάθημα της φυσικής.
6) Έχει αποκτήσει κενά από τα προηγούμενα χρόνια στο μάθημα της χημείας.
7) Έχετε διαπιστώσει ότι ο μαθητής/τρια έχει ιδιαίτερες δυσκολίες σε αυτά τα μαθήματα.
8) Έχετε διαπιστώσει ότι ο μαθητής/τρια δε διαβάζει ιδιαίτερα αυτά τα μαθήματα.
ØΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:
Ο μαθητής/τρια:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ
1) Δυσκολεύεται να κατανοήσει το κεντρικό νόημα των κειμένων
2) Δυσκολεύεται να απαντήσει σε λεξιλογικές ασκήσεις
3) Κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη στις γραμματικές ασκήσεις
4) Εξακολουθεί να μπερδεύει τις καταλήξεις κατά την κλίση των ρημάτων-ουσιαστικών
5) Έχει μάθει τους κανόνες του τονισμού;
6) Εφαρμόζει τους κανόνες του τονισμού ορθά;
7) Προσπαθεί να απαντήσει στις ασκήσεις που έχει για το σπίτι;
8) Δυσκολεύεται στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση;
9) Δυσκολεύεται ιδιαίτερα στις ασκήσεις συντακτικού;
ØΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: (ιστορία, θρησκευτικά, γεωγραφία, βιολογία, οικιακή οικονομία, κτλ.)
Ο μαθητής/τρια:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ
1) Δυσκολεύεται να κατανοήσει το περιεχόμενο των ενοτήτων
2) Είναι σε θέση να απομνημονεύσει τα σημαντικότερα στοιχεία του μαθήματος
3) Απαντά εξίσου καλά σε ερωτήματα κλειστού και ανοιχτού τύπου
4) Δυσκολεύεται να θυμηθεί το μάθημα, παρόλο που διαβάζει.
5) Δε δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτά τα μαθήματα
ØΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ:
Ο μαθητής/τρια:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ
1) Δυσκολεύεται στην περίληψη κειμένων
2) Δεν κατανοεί τη μέση και παθητική φωνή (δεν κατανοεί τι σημαίνει η φράση «αυτά τα γραπτά διορθώθηκαν από εμένα»)
3) Δυσκολεύεται να κατανοήσει την έννοια της παρομοίωσης
4) Δυσκολεύεται να κατανοήσει την έννοια της Μεταφοράς
5) Δυσκολεύεται να κατανοήσει τις αφηρημένες έννοιες
6) Κάνει λάθος στη χρήση του χρόνου: παρελθόν-παρόν-μέλλον
7) Απαντά σε ερωτήσεις κατανόησης που βασίζονται στο κείμενο που παραδόθηκε
8) Δεν κατανοεί την έννοια της ομοιοκαταληξίας, της νοηματικής αλληλουχίας (στίχοι, ποιήματα, κτλ.)
9) Δε χρησιμοποιεί σωστά τα λεξικά
10) Δε μπορεί να χρησιμοποιήσει το χάρτη
11) Απαντά σε ερωτήσεις κρίσεως
12) Σειροθετεί γεγονότα βάσει χρόνου που συντελέστηκαν.
ØΕΠΙΔΟΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ:
Ο μαθητής/τρια:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ
1) Δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί σε ένα έργο
2) Η προσοχή του διασπάται εύκολα
3) Συμμορφώνεται στους κανόνες της τάξης
4) Έχει πάρει απουσίες ή αποβολές λόγω συμπεριφοράς;
5) Οι σχέσεις του με τους συνομηλίκους του χαρακτηρίζονται προβληματικές;
6) Είναι απομονωμένος/η κατά τη διάρκεια των διαλλείμμάτων ή των εκδρομών;
7) Δυσκολεύεται στην οργάνωση του χρόνου και των δραστηριοτήτων του
8) Η απόδοση και η επίδοση του βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα
9) Παρουσιάζει έντονο άγχος-φοβίες
10) Δε δέχεται τη κριτική
11) Δυσκολεύεται στην ερμηνεία των κοινωνικών περιστάσεων
12) Έχει πρόβλημα αυτοπεποίθησης-αυτοεκτίμησης
13) Δυσκολεύεται να «μπει» στη θέση του άλλου
14) Η συμπεριφορά του επηρεάζει αρνητικά την εκπαιδευτική διαδικασία
15) Είναι σε θέση να κατανοήσει τα συναισθήματα των άλλων και να εκφράσει τα δικά του με αποδεκτό τρόπο.
16) Συμπεριφέρεται με κοινωνικά αποδεκτό τρόπο στις δραστηριότητες του σχολείου (γιορτές, εκδηλώσεις, εκδρομές).
11) Σε ποια μαθήματα η επίδοση του μαθητή/τριας είναι πιο χαμηλή:; …………………………………………………………………………………………………………
13) Σε ποιο τομέα ο μαθητής/τρια είναι ιδιαίτερακαλός;…………………………………………………………………………………………………
14) Πιστεύετε ότι ο μαθητής/τρια είναι επιμελής προς τις σχολικές του υποχρεώσεις;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15) Έχετε καλή και τακτική επικοινωνία με τους γονείς του μαθητή;
………………………………………………………………………………………………………………….
ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Ο/Η υπέυθυνος/η καθηγητής/τρια της τάξης
Ο/Η Διευθυντής/τρια
………………………………………………………
……………………………….

Διαβάστε περισσότερα: Ερωτηματολόγιο και συμβουλές προς εκπαιδευτικούς για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες – iPaideia.gr

Advertisements
0

Δραστηριότητα ορθογραφίας (Ελληνικά Δ΄ Δημοτικού, Ενότητα 1)

Το βασικό ορθογραφικό λεξιλόγιο της Ενότητας 1 ( Δ Δημοτικού)παρουσιάζεται σε διαδραστικό παιχνίδι. Οι μαθητές μπορούν να εξασκηθούν στην ορθή γραφή των λέξεων με δυ(σ) ή δι(σ), στα επίθετα σε ίνος και τις εξαιρέσεις τους και στη σωστή γραφή των μηνών. Κάθε ορθά γραμμένη λέξη επιβραβεύεται με ένα αστέρι.

765924_orig

Ομόηχες λέξεις

Ο Σνούπυ κοιμάται βαθιά! Τι να ονειρεύεται άραγε; Απαντήστε σωστά για να πάρετε τα κομμάτια του παζλ και να αποκαλυφθεί το όνειρο του Σνούπυ. Προσοχή όμως να μην κάνετε λάθος γιατί τότε θα ξυπνήσετε τον καημένο Σνούπυ

1317393_orig

Ρήματα σε -αίνω ή -ένω

Ένα εύκολο παιχνίδι για να εξασκηθούν οι μαθητές στη σωστή ορθογραφία της κατάληξης -αίνω ή -ένω των ρημάτων. Το παιχνίδι περιλαμβάνει 25 λέξεις με κατάληξη -αίνω ή -ένω.

5573519_orig

Ουσιαστικό, Επίθετο ή Ρήμα

Ο Τζέικ έφτασε στο νησί των πειρατών αλλά δεν ξέρει που είναι κρυμμένος ο θησαυρός. Αν τον βοηθήσετε να τοποθετήσει τις λέξεις στο κατάλληλο μπαούλο θα συμπληρωθεί ο χάρτης που θα τον οδηγήσει στον κρυμμένο θησαυρό.

6289770_orig

Υποκείμενο ή Αντικείμενο

Οι μαθητές πρέπει να απαντήσουν σωστά κατά πόσο η έντονα γραμμένη λέξη είναι υποκείμενο ή αντικείμενο για να οδηγήσουν τον σκιέρ στο τέρμα.

8545765_orig

Δίψηφα σύμφωνα

Οι μαθητές επισκέπτονται το σπίτι της Τζένης και εντοπίζουν αντικείμενα που το όνομά τους περιλαμβάνει δίψηφα σύμφωνα. Κάνουν κλικ και συμπληρώνουν τη λέξη με το κατάλληλο δίψηφο σύμφωνο. Κατάλληλο για παιδιά Α και Β τάξης

5451865

Διαβάστε περισσότερα: Διαδραστικά παιχνίδια για το μάθημα της Γλώσσας – iPaideia.gr

0

37 ebooks παιδικής λογοτεχνίας (και με αφήγηση) ! Διαβάστε περισσότερα: 37 ebooks παιδικής λογοτεχνίας (και με αφήγηση) !

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε βιβλία online για τους μικρούς μας φίλους.

Στα περισσότερα από αυτά υπάρχει αφήγηση.

Ιστορίες που τις είπε η πέτρα” Μαρία Αγγελίδου

“Ο σκαντζόχοιρος που ήθελε να τον χαϊδέψουν” Κατερίνα Αναγνώστου

“Παιχνίδια και ψιλικά” Νικόλας Ανδρικόπουλος

“Το Πάσχα του Πασχάλη” Μαρία Ανδρικοπούλου

“Δυό κοκόρια ζωηρά” Φιλομήλα Βακάλη – Συρογιαννοπούλου

“Σε δύο τρελλά ημίχρονα” Αγγελική Βαρελλά

“Πόσα λέει η ελιά, πόσα ακούει ο λαγός…” Γαλάτεια Γρηγοριάδου – Σουρέλη

“H Αρήτη της ροδιάς” Κική Δημητριάδου

“Τα φαντασματάκια της γυάλινης αυλής” Ελένη Δικαίου

“Τα αδέσποτα” Σοφία Ζαραμπούκα

“Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου” Άλκη Ζέη

“Παραμύθια της Καλαβρίας” Παντελής Ζούρας

“Που πήγαν τα Χριστούγεννα;” Βαγγέλης Ηλιόπουλος

“Το βιβλίο που δεν ήθελε να διαβαστεί” Βασιλική Κάργα

“Που πας χαλωνάκι;” Καλλιώ Καστρησίου

“Η ώρα είναι εκατό” Λώρη Κέζα

“Έξι φίλοι κι ένα δώρο” Μάνος Κοντολέων

“Οι φορεσιές του φεγγαριού” Σοφία Μαντούβαλου

“Τα μαγικά μου αυτιά” Βούλα Μάστορη

“Ξένοι στο Αιγαίο” Σύρμω Μιχαήλ

“Ο Ισίδωρος και ο ναυαγός” Αμάντα Μιχαλοπούλου

“Όταν η πασχαλίτσα συνάντησε ελέφαντα” Χρήστος Μπουλώτης

“Αν τ΄αγαπάς ξανάρχονται” Βασιλική Νευροκοπλή

“Μια αστεία επιδημία” Βασίλης Παπαθεοδώρου

“Και οι κακοί έχουν ψυχή” Σοφία Παράσχου

“Ο κόσμος του πουθενά” Γιολάντα Πατεράκη

Η Γιόλα με το μπαλόνι” Ναννίνα Σακκά-Νικολακοπούλου

“Ο καλικάντζαρος που έχασε το δρόμο” Βαγγέλης Τασιόπουλος

“Η Πουπού και η Καρλότα” Ευγένιος Τριβιζάς

“Πως να καταβροχθίσετε ένα ουράνιο τόξο” Γιολάντα Τσιαμπόκαλου

“Το βιβλίο των δικών σου Χριστουγέννων” Κυριάκος Χαρίτος

Ομιλούντα βιβλία ξένης λογοτεχνίας. Άκουσε τα ή κατέβασε τα σε mp3

“Η Ναβίντ δεν ήρθε για διακοπές” Πάνος Χριστοδούλου

“Στον κήπο με τα παραμύθια” Βάσω Ψαράκη

“Ο κηπουρός του ουρανού” Δήμητρα Ψυχογυιού

Διαβάστε περισσότερα: 37 ebooks παιδικής λογοτεχνίας (και με αφήγηση) ! – iPaideia.gr

0

Το παιδί μου κάνει λάθη στην ορθογραφία. Τι μπορώ να κάνω;

Το παιδί μου κάνει λάθη στην ορθογραφία. Τι μπορώ να κάνω;

 

Η δυσορθογραφία είναι μια μαθησιακή δυσκολία στην ορθογραφία. Συνήθως, είναι συνδεδεμένη με το φαινόμενο της , αν και σύμφωνα με τους Snowling & Stackhouse (1997), μπορεί να υπάρχει και από μόνη της. Τα παιδιά με δυσορθογραφία κάνουν αρκετά λάθη στο θέμα, αλλά κυρίως στην κατάληξη των λέξεων λόγω αδυναμίας εκμάθησης των γραμματικών κανόνων και του τρόπου γραφής (δυσγραφία ή κακογραφία). Η δυσορθογραφία οφείλεται σε ψυχολογικά αίτια ή σε διορθωμένη αριστεροχειρία που έγινε με βίαιο τρόπο.

Μερικά απλά βήματα για την αντιμετώπιση της δυσορθογραφίας

1ο βημαΜαθαίνω το θέμα των λέξεων

 • Παίρνω διάφορα περιοδικά ή βιβλία (που ανταποκρίνονται στην ηλικία του παιδιού) και βρίσκω εικόνες με τις λέξεις που θέλω να διδάξω στο παιδί.
 • Κόβω τις εικόνες, γράφω τις λέξεις σε διάφορα χρωματιστά καρτελάκια και τις τοποθετώ κάτω από τις εικόνες.
 • Ζητάω από το παιδί να διαβάσει τις λέξεις και να χρωματίσει, με χρώμα της αρεσκείας του, το θέμα (αφού του έχω εξηγήσει ποιο είναι το θέμα της λέξης) των λέξεων.
 • Ανακατεύω τις λέξεις, του ζητώ να τις τοποθετήσει κάτω από τις αντίστοιχες εικόνες και να τις περιγράψει.
 • Υπαγορεύω τις λέξεις (με νοιάζει μόνο η ορθογραφία του θέματος των λέξεων).
 • Ζητάω από το παιδί, στο γράμμα του θέματος της λέξης που είναι λάθος γραμμένο, να ζωγραφίσει αυτό που λέει η λέξη, π.χ.) στη λέξη ‘σύκο’, στο –ύ- να ζωγραφίσει ένα σύκο.
 • Αν τα λάθη επιμένουν στις ίδιες λέξεις, τότε ζητάω από το παιδί να τις πλάσει με πλαστελίνη και το γράμμα που κάνει λάθος να το πλάσει με διαφορετικό χρώμα.
 • Φυλάω τις λέξεις που μαθαίνει κάθε φορά σ’ ένα κουτί.

2ο βημαΜαθαίνω τις καταλήξεις των λέξεων

 • Ομαδοποιώ τις καταλήξεις των λέξεων, π.χ.: Ουσιαστικά σε –εις και ρήματα σε –εις (π.χ. αρσενικά – οι γονείς, θηλυκά – οι ερωτήσεις και ρήματα – εσύ παίζεις). Ουσιαστικά σε –ώ και –ο και ρήματα σε –ω () (π.χ. θηλυκά- η Ηρώ, ουδέτερα – το παγωτό, ρήματα –εγώ παίζω). Επίθετα σε –ινός, -εινός, -υνός, -ηνός, -οινός. Ρήματα σε –ώνω και ουσιαστικά σε –ώμα (π.χ. εγώ στρώνω – το στρώμα).
 • Παίρνω μια ομάδα (π.χ. ουσιαστικά και ρήματα σε –εις) και πάνω σε χαρτόνι γράφω όσες περισσότερες λέξεις μπορώ με τις διδασκόμενες καταλήξεις (π.χ. αρσενικά: οι γονείς, θηλυκά: οι τάξεις, ρήματα: εσύ τρέχεις). Του εξηγώ πως την κατάληξη –εις μπορεί να τη βρει στα αρσενικά σε –έας, όπου ο πληθυντικός αριθμός είναι -εις και στα θηλυκά σε –η, όπου ο πληθυντικός αριθμός είναι -εις αλλά και στα ρήματα.
 • Ζητάω από το παιδί να διαβάσει τις λέξεις και να τις αντιγράψει σε χαρτί ή στον υπολογιστή, ξεχωρίζοντας την κατάληξη. Ύστερα, με κόκκινο χρώμα χρωματίζει την κατάληξη –εις των ουσιαστικών, λέγοντας πότε το ουσιαστικό είναι αρσενικό και πότε θηλυκό και με πράσινο χρώμα χρωματίζει την κατάληξη –εις των ρημάτων.
 • Γράφω προτάσεις χρησιμοποιώντας λέξεις της ομάδας και ζητάω από το παιδί να χρωματίσει με κόκκινο τις καταλήξεις των ουσιαστικών σε –εις και με πράσινο τις καταλήξεις των ρημάτων σε –εις.
 • Γράφω προτάσεις, αφήνοντας κενή την κατάληξη των λέξεων και ζητάω από το παιδί με κόκκινο χρώμα να συμπληρώσει την κατάληξη –εις, όταν η λέξη είναι ουσιαστικό και με πράσινο χρώμα να συμπληρώσει την κατάληξη –εις, όταν η λέξη είναι ρήμα.
 • Ζητάω από το παιδί να πλάσει με πλαστελίνη κάποιες από τις λέξεις της ομάδας, πλάθοντας, πάντα την κατάληξη των ουσιαστικών με κόκκινη πλαστελίνη και την κατάληξη των ρημάτων με πράσινη πλαστελίνη.
 • Συνεχίζω με τον ίδιο ρυθμό και στις άλλες ομάδες των καταλήξεων. Προχωράω, όμως, μόνο όταν έχω σιγουρευτεί πως το παιδί έχει εμπεδώσει τις συγκεκριμένες καταλήξεις και γνωρίζει τους γραμματικούς κανόνες.
 • Φυλάω σε κουτί τις ομάδες των λέξεων που έχω διδάξει.

3ο βημαΜαθαίνω την ορθογραφία του σχολείου

 • Διαβάζω δυνατά την ορθογραφία που έχει το παιδί. Αργότερα, το ίδιο κάνει και το παιδί.
 • Παίρνω τις βασικές λέξεις της ορθογραφίας και ξεχωρίζω το θέμα από την κατάληξη.
 • Ζητάω από το παιδί με ένα χρώμα να χρωματίσει το θέμα της λέξης και με άλλο χρώμα την κατάληξη.
 • Ύστερα, αν π.χ. έχει για ορθογραφία τη λέξη ‘κατεβ-αίνω’, ζητάω από το παιδί πάνω από το ‘-εβ-΄ να ζωγραφίσει ένα παιδάκι που κατεβαίνει τα σκαλιά. Για την κατάληξη της λέξης, το παιδί μου εξηγεί το γραμματικό κανόνα, ότι δηλαδή η λέξη ‘κατεβαίνω΄ είναι ρήμα σε –αίνω.
 • Αφού ολοκληρώσω με τον ίδιο τρόπο όλες τις λέξεις, του υπαγορεύω την ορθογραφία δυνατά και καθαρά.
 • Μόλις τελειώσω, το παιδί παίρνει ένα μαρκαδοράκι και κάνει αυτοδιόρθωση.
 • Το παιδί αντιγράφει τις λέξεις που έκανε λάθος, κάνοντας το ή τα γράμματα που δεν έγραψε σωστά λίγο μεγαλύτερα και τα χρωματίζει.
 • Φτιάχνουμε μαζί μια μικρή ιστορία, χρησιμοποιώντας τις λέξεις που έκανε λάθος και κάτω από την ιστορία κάνει την αντίστοιχη ζωγραφιά.
 • Το πρωί, πριν φύγει το παιδί για το σχολείο, του υπαγορεύω πάλι την ορθογραφία.

Η αλήθεια είναι πως το φαινόμενο της Δυσορθογραφίας ταλαιπωρεί πολύ τα παιδιά με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες. Η σωστή, όμως, ενημέρωση και καθοδήγηση βοηθούν τα παιδιά να γίνουν λειτουργικά και να ανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους, καθώς η γραφή αποτελεί ένα σημαντικό τρόπο έκφρασης. Τα παραπάνω έξυπνα βήματα για την αντιμετώπιση της δυσορθογραφίας είναι ασκήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυρίως από τους γονείς και έχουν τη δυνατότητα εμπλουτισμού.


??????Για περαιτέρω πληροφορίες που αφορούν τις συγκεκριμένες ασκήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Ιωάννα Δημητριάδου, Ειδική Παιδαγωγό.

Η Ιωάννα Δημητριάδου είναι συγγραφέας του eBook “Γραμματική με μια άλλη οπτική”

Διαβάστε περισσότερα: Το παιδί μου κάνει λάθη στην ορθογραφία. Τι μπορώ να κάνω; – iPaideia.gr

0

Ψηφιακό πρωτότυπο υλικό και φύλλα εργασίας για τη διδασκαλία σε όλες τις τάξεις Δημοτικού.

Ψηφιακό πρωτότυπο υλικό και φύλλα εργασίας για τη διδασκαλία σε όλες τις τάξεις Δημοτικού.

Ψηφιακό πρωτότυπο υλικό, φύλλα εργασίας, εικονογραφημένα λεξικά και άλλο πολύ καλό εκπαιδευτικό υλικό, για όλες τις τάξεις του Δημοτικού.
Επισκεφτείτε τον διαδικτυακό τόπο του εκπαιδευτικού Α/θμιας εκπαίδευσης κ. Ιωάννη Νομικούδη στους παρακάτω συνδέσμους:

ΕΔΩ
ΕΔΩ

Πηγή:dictyo.gr
0

Τεχνικές ενίσχυσης του λεξιλογίου των παιδιών

Τεχνικές ενίσχυσης του λεξιλογίου των παιδιών

Τεχνικές ενίσχυσης του λεξιλογίου των παιδιών

Η ανάπτυξη του λεξιλογίου στα παιδιά είναι μια πρόκληση για τον γονιό και για τον δάσκαλο.Τα περισσότερα παιδιά, πόσο μάλλον τα παιδιά που αντιμετωπίζουν κάποια μαθησιακή δυσκολία, δεν είναι διατεθειμένα να διαβάσουν πολλά λογοτεχνικά βιβλία, όπως συχνά τους προτείνεται, προκειμένου εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους.

Εξάλλου, μέσω της λογοτεχνίας συνήθως βελτιώνεται το παθητικό λεξιλόγιο –αυτό που μπορεί να κατανοήσει το παιδί, δεν είναι όμως καθόλου βέβαιο ότι το ίδιο ισχύει και για το ενεργητικό του λεξιλόγιο –αυτό που μπορεί στην πραγματικότητα να χρησιμοποιήσει.

Ας δούμε μερικούς πρακτικούς, εύκολους και ευχάριστους τρόπους ενίσχυσης του λεξιλογίου του παιδιού:

Αποφυγή απλουστευμένου λεξιλογίου: Συχνά απλουστεύουμε τη δομή του λόγου και το λεξιλόγιό μας, στην προσπάθεια να γίνουμε κατανοητοί στα παιδιά. Όσο καλή και να είναι όμως η πρόθεσή μας, δε δίνουμε στα παιδιά ερεθίσματα για να βελτιώσουν αρχικά το προσληπτικό και έπειτα το ενεργητικό τους λεξιλόγιο. Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει ότι πρέπει να φτάσουμε σε ακρότητες.

Χρήση εικονογραφημένων λεξικών: τα θεματικά αυτά λεξικά παρέχουν τη δυνατότητα στο παιδί, μέσα από ένα ευχάριστο παιχνίδι, να μάθει και να χρησιμοποιεί στην περιγραφή εικόνων τόσο νέες λέξεις όσο και φράσεις που αφορούν το εκάστοτε υπό συζήτηση θέμα.

Συζήτηση για τα τηλεοπτικά προγράμματα που παρακολουθεί το παιδί: Παρότι η τηλεόραση δεν ευνοεί από μόνη της την ανάπτυξη λεξιλογίου, εάν ο γονιός συμμετέχει ενεργά και συζητά με το παιδί γύρω από τα θέματα που παρακολούθησαν, μπορεί να προκύψουν ενδιαφέρουσες συζητήσεις γύρω από έννοιες όπως η φιλία, η αγάπη, το bullying κτλ.

Παιχνίδι λεξιλογίου μέσω ζωγραφικής: Ο γονιός προτείνει δυο ή τρία γενικά θέματα στο παιδί και εκείνο επιλέγει ένα για να το ζωγραφίσει. Έπειτα, ακολουθεί συζήτηση σχετικά με την εικόνα και το λεξιλόγιο που σχετίζεται με αυτή.

Παραμύθια: Ο γονιός διαβάζει μία ιστορία σταματάει σε μία λέξη δύσκολη ή ασυνήθιστη και συζητά με το παιδί τη σημασία της, δίνοντας πολλά παραδείγματα. Έπειτα, μπορεί το παιδί να φτιάξει κι εκείνο παραδείγματα.

Μαντεύω τη λέξη: ο γονιός περιγράφει μία λέξη και το παιδί προσπαθεί να τη μαντέψει. Έπειτα οι ρόλοι αλλάζουν και το παιδί είναι αυτό που περιγράφει. Στην αγορά υπάρχουν έτοιμα παιχνίδια με κάρτες για περιγραφή, αλλά μπορούμε να φτιάξουμε το δικό μας παιχνίδι, το οποίο θα είναι μάλιστα εστιασμένο στα ενδιαφέροντα του παιδιού μας!

Μετακίνηση με το αυτοκίνητο: Αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία για συζήτηση με χρήση νέου λεξιλογίου, καθώς τα ερεθίσματα είναι πολλά. Εξάλλου, τα παιδιά τις πιο πολλές φορές κάνουν από μόνα τους ερωτήσεις σχετικά με το τι είναι το ένα και το άλλο.

Επανάληψη του νέου λεξιλογίου: βρίσκουμε ευκαιρίες μέσα από την καθημερινότητα να επαναλαμβάνουμε το νέο λεξιλόγιο. Αν οι ευκαιρίες δεν προκύπτουν από μόνες τους, φέρνουμε εμείς τη συζήτηση στο θέμα που θέλουμε.

Για τα πιο μεγάλα παιδιά, μπορούμε να φτιάξουμε «Το Κουτί των Λέξεων». Πρόκειται για ένα κοινό κουτί που το διακοσμεί το παιδί μόνο του ή μαζί με τον γονιό, το οποίο έχει μια σχισμή στο επάνω μέρος του, σαν κουμπαράς. Κάθε φορά που το παιδί συναντά μια άγνωστη λέξη, συνήθως από τα σχολικά εγχειρίδια, γράφουμε πάνω σε χρωματιστές κάρτες επισκέπτη στη μία πλευρά την ίδια τη λέξη και τη σημασία της και στην άλλη πλευρά της κάρτας 3 παραδείγματα προτάσεων με τη συγκεκριμένη λέξη, ώστε να την κατανοήσει πλήρως το παιδί. Όταν μπουν αρκετές λέξεις στο Κουτί, μπορούμε να κάνουμε αυτοσχέδια παιχνίδια ερωταπαντήσεων.

Πλακίδα Έλλενα

Πηγή: www.infokids.gr